Handelingen 20:34

SVEn gijzelve weet, dat deze handen tot mijn nooddruft, en dergenen, die met mij waren, gediend hebben.
Steph αυτοι δε γινωσκετε οτι ταις χρειαις μου και τοις ουσιν μετ εμου υπηρετησαν αι χειρες αυται
Trans.autoi de ginōskete oti tais chreiais mou kai tois ousin met emou ypēretēsan ai cheires autai

Algemeen

Zie ook: Hand (lichaamsdeel)
Handelingen 18:3, 1 Corinthiers 4:12, 1 Thessalonicensen 2:9, 2 Thessalonicensen 3:8

Aantekeningen

En gijzelve weet, dat deze handen tot mijn nooddruft, en dergenen, die met mij waren, gediend hebben.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αυτοι
gijzelve
γινωσκετε
weet

-
οτι
dat
ταις
-
χρειαις
nooddruft
μου
tot mijn
και
en
τοις
-
ουσιν
waren

-
μετ
dergenen, die met
εμου
mij
υπηρετησαν
gediend hebben

-
αι
-
χειρες
handen
αυται
deze

En gijzelve weet, dat deze handen tot mijn nooddruft, en dergenen, die met mij waren, gediend hebben.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!