Handelingen 20:4

SVEn hem vergezelschapte tot in Azie Sopater van Berea; en van de Thessalonicensen Aristarchus en Sekundus; en Gajus van Derbe, en Timotheus en van die van Azie Tychikus en Trofimus.
Steph συνειπετο δε αυτω αχρι τησ ασιασ σωπατρος βεροιαιος θεσσαλονικεων δε αρισταρχος και σεκουνδος και γαιος δερβαιος και τιμοθεος ασιανοι δε τυχικος και τροφιμος
Trans.syneipeto de autō achri tēs̱ asias̱ sōpatros beroiaios thessalonikeōn de aristarchos kai sekoundos kai gaios derbaios kai timotheos asianoi de tychikos kai trophimos

Algemeen

Zie ook: Anatolië, Klein-Azië, Aristarchus (persoon), Berea, Gajus, Sopater, Timotheus, Trofimus, Tychikus
Handelingen 16:1, Handelingen 19:29, Handelingen 21:29, Handelingen 27:2, 1 Corinthiers 1:14, Efeziers 6:21, Colossenzen 4:7, Colossenzen 4:10, 2 Timotheus 4:12, 2 Timotheus 4:20, Titus 3:12

Aantekeningen

En hem vergezelschapte tot in Azië Sopater van Berea; en van de Thessalonicensen Aristarchus en Sekundus; en Gajus van Derbe, en Timotheus en van die van Azie Tychikus en Trofimus.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

συνειπετο
vergezelschapte

-
δε
En
αυτω
hem
αχρι
tot in
της
-
ασιας
Azië
σωπατρος
Sópater
βεροιαιος
van Beréa
θεσσαλονικεων
van de Thessalonicensen
δε
en
αρισταρχος
Aristarchus
και
en
σεκουνδος
Sekundus
και
en
γαιος
Gajus
δερβαιος
van Derbe
και
en
τιμοθεος
Timótheüs
ασιανοι
van die van Azië
δε
en
τυχικος
Tychikus
και
en
τροφιμος
Trófimus

En hem vergezelschapte tot in Azie Sopater van Berea; en van de Thessalonicensen Aristarchus en Sekundus; en Gajus van Derbe, en Timotheus en van die van Azië Tychikus en Trofimus.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!