Handelingen 20:5

SVDezen, vooraf heengegaan zijnde, wachtten ons te Troas.
Steph ουτοι προελθοντεσ εμενον ημας εν τρωαδι
Trans.outoi proelthontes̱ emenon ēmas en trōadi

Algemeen

Zie ook: Troas (plaats)

Aantekeningen

Dezen, vooraf heengegaan zijnde, wachtten ons te Troas.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ουτοι
Dezen
προσελθοντες
-

-
εμενον
wachtten

-
ημας
ons
εν
te
τρωαδι
Tróas

Dezen, vooraf heengegaan zijnde, wachtten ons te Troas.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!