Handelingen 20:7

SVEn op den eersten [dag] der week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, handelde Paulus met hen, zullende des anderen daags verreizen; en hij strekte [zijne] rede uit tot den middernacht.
Steph εν δε τη μια των σαββατων συνηγμενων των μαθητων του κλασαι αρτον ο παυλος διελεγετο αυτοις μελλων εξιεναι τη επαυριον παρετεινεν τε τον λογον μεχρι μεσονυκτιου
Trans.en de tē mia tōn sabbatōn synēgmenōn tōn mathētōn tou klasai arton o paulos dielegeto autois mellōn exienai tē epaurion pareteinen te ton logon mechri mesonyktiou

Algemeen

Zie ook: Heilig Avondmaal, Nacht, Paulus (apostel), Sabbat, Zondag

Aantekeningen

En op den eersten [dag] der week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, handelde Paulus met hen, zullende des anderen daags verreizen; en hij strekte [zijne] rede uit tot den middernacht.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εν
op
δε
En
τη
-
μια
-
των
-
σαββατων
der week
συνηγμενων
bijeengekomen waren

-
των
-
μαθητων
als de discipelen
κλασαι
te breken

-
αρτον
om brood
ο
-
παυλος
Paulus
διελεγετο
handelde

-
αυτοις
met hen
μελλων
zullende

-
εξιεναι
verreizen

-
τη
-
επαυριον
des anderen daags
παρετεινεν
hij strekte

-
τε
en
τον
-
λογον
rede
μεχρι
uit tot
μεσονυκτιου
den middernacht

En op den eersten [dag] der week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, handelde Paulus met hen, zullende des anderen daags verreizen; en hij strekte [zijne] rede uit tot den middernacht.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!