Handelingen 21:1

SVEn als het geschiedde, dat wij van hen gescheiden en afgevaren waren, zo liepen wij rechtuit en kwamen te Kos, en den [dag] daaraan te Rhodus, en van daar te Patara.
Steph ως δε εγενετο αναχθηναι ημας αποσπασθεντας απ αυτων ευθυδρομησαντες ηλθομεν εις την κων τη δε εξης εις την ροδον κακειθεν εις παταρα
Trans.ōs de egeneto anachthēnai ēmas apospasthentas ap autōn euthydromēsantes ēlthomen eis tēn kōn tē de exēs eis tēn rodon kakeithen eis patara

Algemeen

Zie ook: Aarde (plat vs. rond), Kos (plaats), Patara (plaats), Rhodos

Overzicht


Aantekeningen

En als het geschiedde, dat wij van hen gescheiden en afgevaren waren, zo liepen wij rechtuit en kwamen te Kos, en den [dag] daaraan te Rhodus, en van daar te Patara.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ως
dat
δε
En
εγενετο
als het geschiedde

-
αναχθηναι
en afgevaren waren

-
ημας
wij
αποσπασθεντας
gescheiden

-
απ
van
αυτων
hen
ευθυδρομησαντες
zo liepen wij rechtuit

-
ηλθομεν
en kwamen

-
εις
te
την
-
κων
Kôs
τη
-
δε
en
εξης
den daaraan
εις
te
την
-
ροδον
Rhodus
κακειθεν
en van daar
εις
te
παταρα
Pátara

En als het geschiedde, dat wij van hen gescheiden en afgevaren waren, zo liepen wij rechtuit en kwamen te Kos, en den [dag] daaraan te Rhodus, en van daar te Patara.

____


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!