Handelingen 21:11

SVEn hij kwam tot ons, en nam den gordel van Paulus, en zichzelven handen en voeten gebonden hebbende, zeide: Dit zegt de Heilige Geest: Den man, wiens deze gordel is, zullen de Joden alzo te Jeruzalem binden, en overleveren in de handen der heidenen.
Steph και ελθων προς ημας και αρας την ζωνην του παυλου δησας τε αυτου τασ χειρασ και τους ποδας ειπεν ταδε λεγει το πνευμα το αγιον τον ανδρα ου εστιν η ζωνη αυτη ουτως δησουσιν εν ιερουσαλημ οι ιουδαιοι και παραδωσουσιν εις χειρας εθνων
Trans.kai elthōn pros ēmas kai aras tēn zōnēn tou paulou dēsas te autou tas̱ cheiras̱ kai tous podas eipen tade legei to pneuma to agion ton andra ou estin ē zōnē autē outōs dēsousin en ierousalēm oi ioudaioi kai paradōsousin eis cheiras ethnōn

Algemeen

Zie ook: Hand (lichaamsdeel), Heiden, Heidenen, Heilige Geest, Jeruzalem, Paulus (apostel)
Handelingen 20:23, Handelingen 21:33

Aantekeningen

En hij kwam tot ons, en nam den gordel van Paulus, en zichzelven handen en voeten gebonden hebbende, zeide: Dit zegt de Heilige Geest: Den man, wiens deze gordel is, zullen de Joden alzo te Jeruzalem binden, en overleveren in de handen der heidenen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ελθων
hij kwam

-
προς
tot
ημας
ons
και
en
αρας
nam

-
την
-
ζωνην
den gordel
του
-
παυλου
van Paulus
δησας
gebonden hebbende

-
τε
en
αυτου
zichzelven
τους
-
ποδας
voeten
και
en
τας
-
χειρας
handen
ειπεν
zeide

-
ταδε
Dit
λεγει
zegt

-
το
-
πνευμα
Geest
το
-
αγιον
de Heilige
τον
-
ανδρα
Den man
ου
wiens
εστιν
is

-
η
-
ζωνη
gordel
αυτη
deze
ουτως
alzo
δησουσιν
binden

-
εν
te
ιερουσαλημ
Jeruzalem
οι
-
ιουδαιοι
zullen de Joden
και
en
παραδωσουσιν
overleveren

-
εις
in
χειρας
de handen
εθνων
der heidenen

En hij kwam tot ons, en nam den gordel van Paulus, en zichzelven handen en voeten gebonden hebbende, zeide: Dit zegt de Heilige Geest: Den man, wiens deze gordel is, zullen de Joden alzo te Jeruzalem binden, en overleveren in de handen der heidenen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!