Handelingen 21:17

SVEn als wij te Jeruzalem gekomen waren, ontvingen ons de broeders blijdelijk.
Steph γενομενων δε ημων εις ιεροσολυμα ασμενως εδεξαντο ημας οι αδελφοι
Trans.genomenōn de ēmōn eis ierosolyma asmenōs edexanto ēmas oi adelphoi

Algemeen

Zie ook: Jeruzalem

Aantekeningen

En als wij te Jeruzalem gekomen waren, ontvingen ons de broeders blijdelijk.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

γενομενων
gekomen waren

-
δε
En
ημων
als wij
εις
te
ιεροσολυμα
Jeruzalem
ασμενως
blijdelijk
εδεξαντο
ontvingen

-
ημας
ons
οι
-
αδελφοι
de broeders

En als wij te Jeruzalem gekomen waren, ontvingen ons de broeders blijdelijk.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!