Handelingen 21:24

SVNeem dezen tot u, en heilig u met hen, en doe de onkosten nevens hen, opdat zij het hoofd bescheren mogen; en alle mogen weten, dat er niets is aan hetgeen, waarvan zij, aangaande u, bericht zijn; maar [dat] gij [alzo] wandelt, dat gij ook zelve de wet onderhoudt.
Steph τουτους παραλαβων αγνισθητι συν αυτοις και δαπανησον επ αυτοις ινα ξυρησωνται την κεφαλην και γνωσιν παντες οτι ων κατηχηνται περι σου ουδεν εστιν αλλα στοιχεις και αυτος τον νομον φυλασσων
Trans.toutous paralabōn agnisthēti syn autois kai dapanēson ep autois ina xyrēsōntai tēn kephalēn kai gnōsin pantes oti ōn katēchēntai peri sou ouden estin alla stoicheis kai autos ton nomon phylassōn

Algemeen

Zie ook: Kaalscheren, Nazireer (Gods), Nazireërschap
Handelingen 18:18

Aantekeningen

Neem dezen tot u, en heilig u met hen, en doe de onkosten nevens hen, opdat zij het hoofd bescheren mogen; en alle mogen weten, dat er niets is aan hetgeen, waarvan zij, aangaande u, bericht zijn; maar [dat] gij [alzo] wandelt, dat gij ook zelve de wet onderhoudt.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τουτους
dezen
παραλαβων
Neem

-
αγνισθητι
tot u, en heilig

-
συν
met
αυτοις
hen
και
en
δαπανησον
doe de onkosten

-
επ
nevens
αυτοις
hen
ινα
opdat
ξυρησωνται
bescheren mogen

-
την
-
κεφαλην
zij het hoofd
και
en
γνωσιν
mogen weten

-
παντες
allen
οτι
dat
ων
aan hetgeen, waarvan
κατηχηνται
bericht zijn

-
περι
zij, aangaande
σου
-
ουδεν
er niets
εστιν
is

-
αλλα
maar
στοιχεις
gij wandelt

-
και
ook
αυτος
dat gij
τον
-
νομον
de wet
φυλασσων
onderhoudt

-

Neem dezen tot u, en heilig u met hen, en doe de onkosten nevens hen, opdat zij het hoofd bescheren mogen; en alle mogen weten, dat er niets is aan hetgeen, waarvan zij, aangaande u, bericht zijn; maar [dat] gij [alzo] wandelt, dat gij ook zelve de wet onderhoudt.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!