Handelingen 22:16

SVEn nu, wat vertoeft gij? Sta op, en laat u dopen, en uw zonden afwassen, aanroepende den Naam des Heeren.
Steph και νυν τι μελλεις αναστας βαπτισαι και απολουσαι τας αμαρτιας σου επικαλεσαμενος το ονομα του κυριου
Trans.kai nyn ti melleis anastas baptisai kai apolousai tas amartias sou epikalesamenos to onoma tou kyriou

Algemeen

Zie ook: Doop

Aantekeningen

En nu, wat vertoeft gij? Sta op, en laat u dopen, en uw zonden afwassen, aanroepende den Naam des Heeren.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
νυν
nu
τι
wat
μελλεις
vertoeft gij

-
αναστας
Sta op

-
βαπτισαι
en laat dopen

-
και
en
απολουσαι
afwassen

-
τας
-
αμαρτιας
zonden
σου
uw
επικαλεσαμενος
aanroepende

-
το
-
ονομα
den Naam
του
-
κυριου
des Heeren

En nu, wat vertoeft gij? Sta op, en laat u dopen, en uw zonden afwassen, aanroepende den Naam des Heeren.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!