Handelingen 22:23

SVEn als zij riepen, en de klederen van zich smeten, en stof in de lucht wierpen,
Steph κραυγαζοντων δε αυτων και ριπτουντων τα ιματια και κονιορτον βαλλοντων εις τον αερα
Trans.kraugazontōn de autōn kai riptountōn ta imatia kai koniorton ballontōn eis ton aera

Algemeen

Zie ook: Gebaren (maken), Kleding

Aantekeningen

En als zij riepen, en de klederen van zich smeten, en stof in de lucht wierpen,


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

κραζοντων
-

-
δε
En
αυτων
-
και
en
ριπτουντων
van zich smeten

-
τα
-
ιματια
de klederen
και
en
κονιορτον
stof
βαλλοντων
wierpen

-
εις
in
τον
-
αερα
de lucht

En als zij riepen, en de klederen van zich smeten, en stof in de lucht wierpen,

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!