Handelingen 22:30

SVEn des anderen [daags], willende de zekerheid weten, waarom hij van de Joden beschuldigd werd, maakte hij hem los van de banden, en beval, dat de overpriesters en hun gehele raad zouden komen; en Paulus afgebracht hebbende, stelde hij [hem] voor hen.
Steph τη δε επαυριον βουλομενος γνωναι το ασφαλες το τι κατηγορειται παρα των ιουδαιων ελυσεν αυτον απο των δεσμων και εκελευσεν ελθειν τους αρχιερεις και ολον το συνεδριον αυτων και καταγαγων τον παυλον εστησεν εις αυτους
Trans.tē de epaurion boulomenos gnōnai to asphales to ti katēgoreitai para tōn ioudaiōn elysen auton apo tōn desmōn kai ekeleusen elthein tous archiereis kai olon to synedrion autōn kai katagagōn ton paulon estēsen eis autous

Algemeen

Zie ook: Boeien, Hogepriester, Paulus (apostel)

Aantekeningen

En des anderen [daags], willende de zekerheid weten, waarom hij van de Joden beschuldigd werd, maakte hij hem los van de banden, en beval, dat de overpriesters en hun gehele raad zouden komen; en Paulus afgebracht hebbende, stelde hij [hem] voor hen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τη
-
δε
En
επαυριον
des anderen
βουλομενος
willende

-
γνωναι
weten

-
το
-
ασφαλες
de zekerheid
το
-
τι
waarom
κατηγορειται
beschuldigd werd

-
παρα
hij van
των
-
ιουδαιων
de Joden
ελυσεν
los

-
αυτον
hem
απο
van
των
-
δεσμων
de banden
και
en
εκελευσεν
beval

-
ελθειν
zouden komen

-
τους
-
αρχιερεις
dat de overpriesters
και
en
ολον
gehele
το
-
συνεδριον
raad
αυτων
hun
και
en
καταγαγων
afgebracht hebbende

-
τον
-
παυλον
Paulus
εστησεν
stelde hij

-
εις
voor
αυτους
hen

En des anderen [daags], willende de zekerheid weten, waarom hij van de Joden beschuldigd werd, maakte hij hem los van de banden, en beval, dat de overpriesters en hun gehele raad zouden komen; en Paulus afgebracht hebbende, stelde hij [hem] voor hen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!