Handelingen 23:15

SVGij dan nu, laat den overste weten met den raad, dat hij hem morgen tot u afbrenge, alsof gij nadere kennis zoudt nemen van zijn zaken; en wij zijn bereid hem om te brengen, eer hij bij [u] komt.
Steph νυν ουν υμεις εμφανισατε τω χιλιαρχω συν τω συνεδριω οπως αυριον αυτον καταγαγη προσ υμας ως μελλοντας διαγινωσκειν ακριβεστερον τα περι αυτου ημεις δε προ του εγγισαι αυτον ετοιμοι εσμεν του ανελειν αυτον
Trans.nyn oun ymeis emphanisate tō chiliarchō syn tō synedriō opōs aurion auton katagagē pros̱ ymas ōs mellontas diaginōskein akribesteron ta peri autou ēmeis de pro tou engisai auton etoimoi esmen tou anelein auton

Algemeen

Zie ook: Kennis, Geleerd, Tribunus militum

Aantekeningen

Gij dan nu, laat den overste weten met den raad, dat hij hem morgen tot u afbrenge, alsof gij nadere kennis zoudt nemen van zijn zaken; en wij zijn bereid hem om te brengen, eer hij bij [u] komt.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

νυν
nu
ουν
dan
υμεις
Gij
εμφανισατε
laat

-
τω
-
χιλιαρχω
den overste
συν
met
τω
-
συνεδριω
den raad
οπως
dat
αυριον
morgen
αυτον
hij hem
καταγαγη
afbrenge

-
προς
tot
υμας
-
ως
alsof
μελλοντας
zoudt

-
διαγινωσκειν
nemen

-
ακριβεστερον
-
τα
-
περι
van
αυτου
zijn
ημεις
wij
δε
zaken; en
προ
eer
του
-
εγγισαι
bij komt

-
αυτον
hij
ετοιμοι
bereid
εσμεν
zijn

-
του
-
ανελειν
om te brengen

-
αυτον
hem

Gij dan nu, laat den overste weten met den raad, dat hij hem morgen tot u afbrenge, alsof gij nadere kennis zoudt nemen van zijn zaken; en wij zijn bereid hem om te brengen, eer hij bij [u] komt.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!