Handelingen 23:26

SVClaudius Lysias aan den machtigsten stadhouder Felix groetenis.
Steph κλαυδιος λυσιας τω κρατιστω ηγεμονι φηλικι χαιρειν
Trans.klaudios lysias tō kratistō ēgemoni phēliki chairein

Algemeen

Zie ook: Claudius Lysias, Marcus Antonius Felix


Aantekeningen

Claudius Lysias aan den machtigsten stadhouder Felix groetenis.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

κλαυδιος
Claudius
λυσιας
Lysias
τω
-
κρατιστω
aan den machtigsten
ηγεμονι
stadhouder
φηλικι
Felix
χαιρειν
groetenis

-

Claudius Lysias aan den machtigsten stadhouder Felix groetenis.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!