Handelingen 23:31

SVDe krijgsknechten dan, gelijk hun bevolen was, namen Paulus, en brachten hem des nachts tot Antipatris.
Steph οι μεν ουν στρατιωται κατα το διατεταγμενον αυτοις αναλαβοντες τον παυλον ηγαγον δια τησ νυκτος εις την αντιπατριδα
Trans.oi men oun stratiōtai kata to diatetagmenon autois analabontes ton paulon ēgagon dia tēs̱ nyktos eis tēn antipatrida

Algemeen

Zie ook: Ala I Sebastenorum, Antípatris (plaats), Paulus (apostel), Soldaten

Aantekeningen

De krijgsknechten dan, gelijk hun bevolen was, namen Paulus, en brachten hem des nachts tot Antipatris.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οι
-
μεν
-
ουν
dan
στρατιωται
De krijgsknechten
κατα
gelijk
το
-
διατεταγμενον
bevolen was

-
αυτοις
hun
αναλαβοντες
namen

-
τον
-
παυλον
Paulus
ηγαγον
en brachten

-
δια
hem des
της
-
νυκτος
nachts
εις
tot
την
-
αντιπατριδα
Antípatris

De krijgsknechten dan, gelijk hun bevolen was, namen Paulus, en brachten hem des nachts tot Antipatris.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!