Handelingen 23:8

ABWant de Sadduceeën zeggen dat er geen opstanding is, zowel niet engel[achtig] als geest[achtig]; de Farizeeën belijden het beide.
SVWant de Sadduceen zeggen, dat er geen opstanding is, noch engel, noch geest, maar de Farizeen belijden het beide.
Steph σαδδουκαιοι μεν γαρ λεγουσιν μη ειναι αναστασιν μηδε αγγελον μητε πνευμα φαρισαιοι δε ομολογουσιν τα αμφοτερα
Trans.saddoukaioi men gar legousin mē einai anastasin mēde angelon mēte pneuma pharisaioi de omologousin ta amphotera

Algemeen

Zie ook: Engelen, Farizeeen, Opstanding (uit de dood), Sadduceeen
Mattheus 22:23, Markus 12:18, Lukas 20:27

Aantekeningen

Want de Sadduceeën zeggen, dat er geen opstanding is, noch engel, noch geest, maar de Farizeeën belijden het beide.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

σαδδουκαιοι
de Sadduceën
μεν
-
γαρ
Want
λεγουσιν
zeggen

-
μη
dat er geen
ειναι
is

-
αναστασιν
opstanding
μηδε
noch
αγγελον
engel
μητε
noch
πνευμα
geest
φαρισαιοι
de Farizeën
δε
maar
ομολογουσιν
belijden

-
τα
-
αμφοτερα
het beide

Want de Sadduceeën zeggen, dat er geen opstanding is, noch engel, noch geest, maar de Farizeeën belijden het beide.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!