Handelingen 23:9

SVEn er geschiedde een groot geroep; en de Schriftgeleerden van de zijde der Farizeen stonden op, en streden, zeggende: Wij vinden geen kwaad in dezen mens; en indien een geest tot hem gesproken heeft, of een engel, laat ons tegen God niet strijden.
Steph εγενετο δε κραυγη μεγαλη και ανασταντες οι γραμματεισ του μερους των φαρισαιων διεμαχοντο λεγοντες ουδεν κακον ευρισκομεν εν τω ανθρωπω τουτω ει δε πνευμα ελαλησεν αυτω η αγγελος μη θεομαχωμεν
Trans.egeneto de kraugē megalē kai anastantes oi grammateis̱ tou merous tōn pharisaiōn diemachonto legontes ouden kakon euriskomen en tō anthrōpō toutō ei de pneuma elalēsen autō ē angelos mē theomachōmen

Algemeen

Zie ook: Engelen, Farizeeen, Schriftgeleerde
Handelingen 25:25, Handelingen 26:31

Aantekeningen

En er geschiedde een groot geroep; en de Schriftgeleerden van de zijde der Farizeeën stonden op, en streden, zeggende: Wij vinden geen kwaad in dezen mens; en indien een geest tot hem gesproken heeft, of een engel, laat ons tegen God niet strijden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εγενετο
er geschiedde

-
δε
En
κραυγη
geroep
μεγαλη
een groot
και
en
ανασταντες
stonden op

-
οι
-
γραμματεις
de Schriftgeleerden
του
-
μερους
van de zijde
των
-
φαρισαιων
der Farizeën
διεμαχοντο
en streden

-
λεγοντες
zeggende

-
ουδεν
geen
κακον
kwaad
ευρισκομεν
Wij vinden

-
εν
in
τω
-
ανθρωπω
mens
τουτω
dezen
ει
indien
δε
en
πνευμα
een geest
ελαλησεν
gesproken heeft

-
αυτω
tot hem
η
of
αγγελος
een engel
μη
laat ons tegen God niet
θεομαχωμεν
strijden

-

En er geschiedde een groot geroep; en de Schriftgeleerden van de zijde der Farizeeën stonden op, en streden, zeggende: Wij vinden geen kwaad in dezen mens; en indien een geest tot hem gesproken heeft, of een engel, laat ons tegen God niet strijden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!