Handelingen 24:23

SVEn hij beval den hoofdman over honderd, dat Paulus zou bewaard worden, en verlichting hebben, en dat hij niemand van de zijnen zou beletten [hem] te dienen, of tot hem te komen.
Steph διαταξαμενος τε τω εκατονταρχη τηρεισθαι τον παυλον εχειν τε ανεσιν και μηδενα κωλυειν των ιδιων αυτου υπηρετειν η προσερχεσθαι αυτω
Trans.diataxamenos te tō ekatontarchē tēreisthai ton paulon echein te anesin kai mēdena kōlyein tōn idiōn autou ypēretein ē proserchesthai autō

Algemeen

Zie ook: Centurio, Paulus (apostel)
Handelingen 27:3, Handelingen 28:16

Aantekeningen

En hij beval den hoofdman over honderd, dat Paulus zou bewaard worden, en verlichting hebben, en dat hij niemand van de zijnen zou beletten [hem] te dienen, of tot hem te komen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

διαταξαμενος
hij beval

-
τε
En
τω
-
εκατονταρχη
den hoofdman over honderd
τηρεισθαι
zou bewaard worden

-
τον
-
παυλον
dat Paulus
εχειν
hebben

-
τε
en
ανεσιν
verlichting
και
en
μηδενα
dat hij niemand
κωλυειν
zou beletten

-
των
-
ιδιων
-
αυτου
van de zijnen
υπηρετειν
te dienen

-
η
of
προσερχεσθαι
te komen

-
αυτω
tot hem

En hij beval den hoofdman over honderd, dat Paulus zou bewaard worden, en verlichting hebben, en dat hij niemand van de zijnen zou beletten [hem] te dienen, of tot hem te komen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!