Handelingen 25:3

SVBegerende gunst tegen hem, opdat hij hem zou doen komen te Jeruzalem; [en] leggende een lage, om hem op den weg om te brengen.
Steph αιτουμενοι χαριν κατ αυτου οπως μεταπεμψηται αυτον εις ιερουσαλημ ενεδραν ποιουντες ανελειν αυτον κατα την οδον
Trans.aitoumenoi charin kat autou opōs metapempsētai auton eis ierousalēm enedran poiountes anelein auton kata tēn odon

Algemeen

Zie ook: Jeruzalem, Pad, Straat, Weg

Aantekeningen

Begerende gunst tegen hem, opdat hij hem zou doen komen te Jeruzalem; [en] leggende een lage, om hem op den weg om te brengen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αιτουμενοι
Begerende

-
χαριν
gunst
κατ
tegen
αυτου
hem
οπως
opdat
μεταπεμψηται
zou doen komen

-
αυτον
om hem
εις
te
ιερουσαλημ
Jeruzalem
ενεδραν
een lage
ποιουντες
leggende

-
ανελειν
om te brengen

-
αυτον
hij hem
κατα
op
την
-
οδον
den weg

Begerende gunst tegen hem, opdat hij hem zou doen komen te Jeruzalem; [en] leggende een lage, om hem op den weg om te brengen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!