Handelingen 26:15

SVEn ik zeide: Wie zijt Gij, Heere? En Hij zeide: Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt.
Steph εγω δε ειπον τις ει κυριε ο δε ειπεν εγω ειμι ιησους ον συ διωκεις
Trans.egō de eipon tis ei kyrie o de eipen egō eimi iēsous on sy diōkeis

Algemeen

Zie ook: Handelingen 22:8

Aantekeningen

En ik zeide: Wie zijt Gij, Heere? En Hij zeide: Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εγω
ik
δε
En
ειπον
zeide

-
τις
Wie
ει
zijt Gij

-
κυριε
Heere
ο
-
δε
En
ειπεν
Hij zeide

-
εγω
Ik
ειμι
ben

-
ιησους
Jezus
ον
Dien
συ
gij
διωκεις
vervolgt

-

En ik zeide: Wie zijt Gij, Heere? En Hij zeide: Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!