Handelingen 26:32

SVEn Agrippa zeide tot Festus: Deze mens kon losgelaten worden, indien hij zich op den keizer niet had beroepen.
Steph αγριππας δε τω φηστω εφη απολελυσθαι εδυνατο ο ανθρωπος ουτος ει μη επεκεκλητο καισαρα
Trans.agrippas de tō phēstō ephē apolelysthai edynato o anthrōpos outos ei mē epekeklēto kaisara

Algemeen

Zie ook: Herodes Agrippa II, Marcus Antonius Felix, Porcius Festus

Aantekeningen

En Agrippa zeide tot Festus: Deze mens kon losgelaten worden, indien hij zich op den keizer niet had beroepen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αγριππας
Agrippa
δε
En
τω
-
φηστω
tot Festus
εφη
zeide

-
απολελυσθαι
losgelaten worden

-
εδυνατο
kon

-
ο
-
ανθρωπος
mens
ουτος
Deze
ει
indien
μη
niet
επεκεκλητο
had beroepen

-
καισαρα
hij zich op den keizer

En Agrippa zeide tot Festus: Deze mens kon losgelaten worden, indien hij zich op den keizer niet had beroepen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!