Handelingen 27:2

SVEn in een Adramyttenisch schip gegaan zijnde, alzo wij de plaatsen langs Azie bevaren zouden, voeren wij af; en Aristarchus, de Macedonier van Thessalonica, was met ons.
Steph επιβαντες δε πλοιω αδραμυττηνω μελλοντεσ πλειν τους κατα την ασιαν τοπους ανηχθημεν οντος συν ημιν αρισταρχου μακεδονος θεσσαλονικεως
Trans.epibantes de ploiō adramyttēnō mellontes̱ plein tous kata tēn asian topous anēchthēmen ontos syn ēmin aristarchou makedonos thessalonikeōs

Algemeen

Zie ook: Adramyttium, plaats, Aristarchus (persoon), Schip, Schepen
2 Corinthiers 11:25

Aantekeningen

En in een Adramyttenisch schip gegaan zijnde, alzo wij de plaatsen langs Azië bevaren zouden, voeren wij af; en Aristarchus, de Macedoniër van Thessalonica, was met ons.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

επιβαντες
gegaan zijnde

-
δε
En
πλοιω
schip
αδραμυττηνω
in een Adramytténisch
μελλοντες
zouden

-
πλειν
bevaren

-
τους
-
κατα
langs
την
-
ασιαν
Azië
τοπους
alzo wij de plaatsen
ανηχθημεν
voeren wij af

-
οντος
was

-
συν
met
ημιν
ons
αρισταρχου
en Aristarchus
μακεδονος
de Macedoniër
θεσσαλονικεως
van Thessaloníca

En in een Adramyttenisch schip gegaan zijnde, alzo wij de plaatsen langs Azië bevaren zouden, voeren wij af; en Aristarchus, de Macedoniër van Thessalonica, was met ons.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!