Handelingen 27:28

SVEn het dieplood uitgeworpen hebbende, vonden zij twintig vademen; en een weinig voortgevaren zijnde, wierpen zij wederom het dieplood uit, en vonden vijftien vademen;
Steph και βολισαντες ευρον οργυιας εικοσι βραχυ δε διαστησαντες και παλιν βολισαντες ευρον οργυιας δεκαπεντε
Trans.kai bolisantes euron orgyias eikosi brachy de diastēsantes kai palin bolisantes euron orgyias dekapente

Algemeen

Zie ook: Twintig

Aantekeningen

En het dieplood uitgeworpen hebbende, vonden zij twintig vademen; en een weinig voortgevaren zijnde, wierpen zij wederom het dieplood uit, en vonden vijftien vademen;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
βολισαντες
het dieplood uitgeworpen hebbende

-
ευρον
vonden zij

-
οργυιας
vademen
εικοσι
twintig
βραχυ
een weinig
δε
en
διαστησαντες
voortgevaren zijnde

-
και
en
παλιν
zij wederom
βολισαντες
het dieplood uit

-
ευρον
vonden

-
οργυιας
vademen
δεκαπεντε
vijftien

En het dieplood uitgeworpen hebbende, vonden zij twintig vademen; en een weinig voortgevaren zijnde, wierpen zij wederom het dieplood uit, en vonden vijftien vademen;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!