Handelingen 27:29

SVEn vrezende, dat zij ergens op harde plaatsen vervallen mochten, wierpen zij vier ankers van het achterschip uit, en wensten, dat het dag werd.
Steph φοβουμενοι τε μηπωσ εισ τραχεις τοπους εκπεσωσιν εκ πρυμνης ριψαντες αγκυρας τεσσαρας ηυχοντο ημεραν γενεσθαι
Trans.phoboumenoi te mēpōs̱ eis̱ tracheis topous ekpesōsin ek prymnēs ripsantes ankyras tessaras ēychonto ēmeran genesthai

Algemeen

Zie ook: Anker, Schip, Schepen

Aantekeningen

En vrezende, dat zij ergens op harde plaatsen vervallen mochten, wierpen zij vier ankers van het achterschip uit, en wensten, dat het dag werd.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

φοβουμενοι
vrezende

-
τε
En
μηπως
dat zij ergens
εις
op
τραχεις
harde
τοπους
plaatsen
εκπεσωμεν
vervallen mochten

-
εκ
uit
πρυμνης
van het achterschip
ριψαντες
wierpen zij

-
αγκυρας
ankers
τεσσαρας
vier
ηυχοντο
en wensten

-
ημεραν
dat het dag
γενεσθαι
werd

-

En vrezende, dat zij ergens op harde plaatsen vervallen mochten, wierpen zij vier ankers van het achterschip uit, en wensten, dat het dag werd.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!