Handelingen 27:35

SVEn als hij dit gezegd en brood genomen had, dankte hij God in aller tegenwoordigheid; en [hetzelve] gebroken hebbende, begon hij te eten.
Steph ειπων δε ταυτα και λαβων αρτον ευχαριστησεν τω θεω ενωπιον παντων και κλασας ηρξατο εσθιειν
Trans.eipōn de tauta kai labōn arton eucharistēsen tō theō enōpion pantōn kai klasas ērxato esthiein

Algemeen

Zie ook: Danken
1 Samuel 9:13, Johannes 6:11, 1 Timotheus 4:3

Aantekeningen

En als hij dit gezegd en brood genomen had, dankte hij God in aller tegenwoordigheid; en [hetzelve] gebroken hebbende, begon hij te eten.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπων
gezegd had

-
δε
En
ταυτα
als hij dit
και
en
λαβων
genomen had

-
αρτον
brood
ευχαριστησεν
dankte hij

-
τω
-
θεω
God
ενωπιον
tegenwoordigheid
παντων
aller
και
en
κλασας
gebroken hebbende

-
ηρξατο
begon hij

-
εσθιειν
te eten

-

En als hij dit gezegd en brood genomen had, dankte hij God in aller tegenwoordigheid; en [hetzelve] gebroken hebbende, begon hij te eten.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!