Handelingen 27:8

SVEn hetzelve nauwelijks voorbij zeilende, kwamen wij in een zekere plaats genaamd Schonehavens, waar de stad Lasea nabij was.
Steph μολις τε παραλεγομενοι αυτην ηλθομεν εις τοπον τινα καλουμενον καλους λιμενας ω εγγυς ην πολις λασαια
Trans.molis te paralegomenoi autēn ēlthomen eis topon tina kaloumenon kalous limenas ō engys ēn polis lasaia

Algemeen

Zie ook: Haven, Lasea (plaats), Schonehavens

Aantekeningen

En hetzelve nauwelijks voorbij zeilende, kwamen wij in een zekere plaats genaamd Schonehavens, waar de stad Lasea nabij was.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μολις
nauwelijks
τε
En
παραλεγομενοι
voorbij zeilende

-
αυτην
hetzelve
ηλθομεν
kwamen wij

-
εις
in
τοπον
plaats
τινα
een zekere
καλουμενον
genaamd

-

καλους λιμενας

Schonehavens


-
ω
waar
εγγυς
nabij
ην
was

-
πολις
de stad
λασαια
Laséa

En hetzelve nauwelijks voorbij zeilende, kwamen wij in een zekere plaats genaamd Schonehavens, waar de stad Lasea nabij was.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!