Handelingen 28:13

SVVan waar wij omvoeren, en kwamen aan te Regium; en alzo, na een dag, de wind zuid werd, kwamen wij den tweeden dag te Puteoli;
Steph οθεν περιελθοντεσ κατηντησαμεν εις ρηγιον και μετα μιαν ημεραν επιγενομενου νοτου δευτεραιοι ηλθομεν εις ποτιολους
Trans.othen perielthontes̱ katēntēsamen eis rēgion kai meta mian ēmeran epigenomenou notou deuteraioi ēlthomen eis potiolous

Algemeen

Zie ook: Puteoli, Regium

Aantekeningen

Van waar wij omvoeren, en kwamen aan te Regium; en alzo, na een dag, de wind zuid werd, kwamen wij den tweeden dag te Puteoli;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οθεν
Van waar
περιελθοντες
wij omvoeren

-
κατηντησαμεν
en kwamen aan

-
εις
te
ρηγιον
Regium
και
en
μετα
alzo, na
μιαν
-
ημεραν
dag
επιγενομενου
werd

-
νοτου
de wind zuid
δευτεραιοι
den tweeden dag
ηλθομεν
kwamen wij

-
εις
te
ποτιολους
Putéoli

Van waar wij omvoeren, en kwamen aan te Regium; en alzo, na een dag, de wind zuid werd, kwamen wij den tweeden dag te Puteoli;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!