Handelingen 2:14

SVMaar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem, en sprak tot hen: Gij Joodse mannen, en gij allen, die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot uw oren ingaan.
Steph σταθεις δε πετρος συν τοις ενδεκα επηρεν την φωνην αυτου και απεφθεγξατο αυτοις ανδρες ιουδαιοι και οι κατοικουντες ιερουσαλημ απαντεσ τουτο υμιν γνωστον εστω και ενωτισασθε τα ρηματα μου
Trans.statheis de petros syn tois endeka epēren tēn phōnēn autou kai apephthenxato autois andres ioudaioi kai oi katoikountes ierousalēm apantes̱ touto ymin gnōston estō kai enōtisasthe ta rēmata mou

Algemeen

Zie ook: Apostelen, Jeruzalem, Petrus

Aantekeningen

Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem, en sprak tot hen: Gij Joodse mannen, en gij allen, die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot uw oren ingaan.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

σταθεις
staande

-
δε
Maar
πετρος
Petrus
συν
met
τοις
-
ενδεκα
de elven
επηρεν
verhief

-
την
-
φωνην
stem
αυτου
tot hen
και
en
απεφθεγξατο
sprak

-
αυτοις
zijn
ανδρες
mannen
ιουδαιοι
Gij Joodse
και
en
οι
-
κατοικουντες
woont

-
ιερουσαλημ
die te Jeruzalem
απαντες
gij allen
τουτο
dit
υμιν
-
γνωστον
bekend
εστω
zij

-
και
en
ενωτισασθε
tot uw oren ingaan

-
τα
-
ρηματα
woorden
μου
laat mijn

Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem, en sprak tot hen: Gij Joodse mannen, en gij allen, die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot uw oren ingaan.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!