Handelingen 2:18

SVEn ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn dienstmaagden, zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen profeteren.
Steph και γε επι τους δουλους μου και επι τας δουλας μου εν ταις ημεραις εκειναις εκχεω απο του πνευματος μου και προφητευσουσιν
Trans.kai ge epi tous doulous mou kai epi tas doulas mou en tais ēmerais ekeinais ekcheō apo tou pneumatos mou kai prophēteusousin

Algemeen

Zie ook: Joel 2:29

Aantekeningen

En ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn dienstmaagden, zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen profeteren.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

καιγε
-
επι
op
τους
-
δουλους
dienstknechten
μου
Mijn
και
En
επι
op
τας
-
δουλας
dienstmaagden
μου
Mijn
εν
zal Ik in
ταις
-
ημεραις
dagen
εκειναις
die
εκχεω
uitstorten

-
απο
van
του
-
πνευματος
Geest
μου
Mijn
και
en
προφητευσουσιν
zij zullen profeteren

-

En ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn dienstmaagden, zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen profeteren.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!