Handelingen 2:21

SVEn het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden.
Steph και εσται πας ος αν επικαλεσηται το ονομα κυριου σωθησεται
Trans.kai estai pas os an epikalesētai to onoma kyriou sōthēsetai

Algemeen

Zie ook: Joel 2:32, Romeinen 10:13

Aantekeningen

En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εσται
het zal zijn

-
πας
-
ος
dat een iegelijk
αν
-
επικαλεσηται
zal aanroepen

-
το
-
ονομα
die den Naam
κυριου
des Heeren
σωθησεται
zalig zal worden

-

En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!