Handelingen 2:29

SVGij mannen broeders, het is [mij] geoorloofd vrij uit tot u te spreken van den patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op dezen dag.
Steph ανδρες αδελφοι εξον ειπειν μετα παρρησιας προς υμας περι του πατριαρχου δαβιδ οτι και ετελευτησεν και εταφη και το μνημα αυτου εστιν εν ημιν αχρι της ημερας ταυτης
Trans.andres adelphoi exon eipein meta parrēsias pros ymas peri tou patriarchou dabid oti kai eteleutēsen kai etaphē kai to mnēma autou estin en ēmin achri tēs ēmeras tautēs

Algemeen

Zie ook: Begrafenis, David (koning)
1 Koningen 2:10, Handelingen 13:36

Aantekeningen

Gij mannen broeders, het is [mij] geoorloofd vrij uit tot u te spreken van den patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op dezen dag.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ανδρες
Gij mannen
αδελφοι
broeders
εξον
het is geoorloofd

-
ειπειν
te spreken

-
μετα
vrij uit
παρρησιας
-
προς
tot
υμας
-
περι
van
του
-
πατριαρχου
den patriarch
δαυιδ
David
οτι
dat
και
hij beide
ετελευτησεν
gestorven

-
και
en
εταφη
begraven is

-
και
en
το
-
μνημα
graf
αυτου
zijn
εστιν
is

-
εν
onder
ημιν
ons
αχρι
tot op
της
-
ημερας
dag
ταυτης
-

Gij mannen broeders, het is [mij] geoorloofd vrij uit tot u te spreken van den patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op dezen dag.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!