Handelingen 2:39

SVWant u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal.
Steph υμιν γαρ εστιν η επαγγελια και τοις τεκνοις υμων και πασιν τοις εις μακραν οσους αν προσκαλεσηται κυριος ο θεος ημων
Trans.ymin gar estin ē epangelia kai tois teknois ymōn kai pasin tois eis makran osous an proskalesētai kyrios o theos ēmōn

Algemeen

Zie ook: Rouw (over kinderen)
Joel 2:28, Efeziers 2:13

Aantekeningen

Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

υμιν
-
γαρ
Want
εστιν
komt

-
η
-
επαγγελια
de belofte
και
en
τοις
-
τεκνοις
kinderen
υμων
uw
και
en
πασιν
allen
τοις
-
εις
die daar verre
μακραν
-
οσους
zijn, zo velen als
αν
toe roepen zal
προσκαλεσηται
-

-
κυριος
er de Heere
ο
-
θεος
God
ημων
onze

Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!