Handelingen 2:46

SVEn dagelijks eendrachtelijk in den tempel volhardende, en van huis tot huis brood brekende, aten zij te zamen met verheuging en eenvoudigheid des harten;
Steph καθ ημεραν τε προσκαρτερουντες ομοθυμαδον εν τω ιερω κλωντες τε κατ οικον αρτον μετελαμβανον τροφης εν αγαλλιασει και αφελοτητι καρδιας
Trans.kath ēmeran te proskarterountes omothymadon en tō ierō klōntes te kat oikon arton metelambanon trophēs en agalliasei kai aphelotēti kardias

Algemeen

Zie ook: Hart (lichaamsdeel), Kerken, Tempel (Herodes, 3de)
Handelingen 1:14, Handelingen 20:7

Aantekeningen

En dagelijks eendrachtelijk in den tempel volhardende, en van huis tot huis brood brekende, aten zij te zamen met verheuging en eenvoudigheid des harten;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

καθ
dagelijks
ημεραν
-
τε
En
προσκαρτερουντες
volhardende

-
ομοθυμαδον
eendrachtelijk
εν
in
τω
-
ιερω
den tempel
κλωντες
brekende

-
τε
en
κατ
van
οικον
huis tot huis
αρτον
brood
μετελαμβανον
aten zij te zamen

-
τροφης
-
εν
met
αγαλλιασει
verheuging
και
en
αφελοτητι
eenvoudigheid
καρδιας
des harten

En dagelijks eendrachtelijk in den tempel volhardende, en van huis tot huis brood brekende, aten zij te zamen met verheuging en eenvoudigheid des harten;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!