Handelingen 2:5

SVEn er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van allen volke dergenen, die onder den hemel zijn.
Steph ησαν δε εν ιερουσαλημ κατοικουντες ιουδαιοι ανδρες ευλαβεις απο παντος εθνους των υπο τον ουρανον
Trans.ēsan de en ierousalēm katoikountes ioudaioi andres eulabeis apo pantos ethnous tōn ypo ton ouranon

Algemeen

Zie ook: Jeruzalem, Jood, Joden

Aantekeningen

En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van allen volke dergenen, die onder den hemel zijn.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ησαν
er waren

-
δε
En
εν
te
ιερουσαλημ
Jeruzalem
κατοικουντες
wonende

-
ιουδαιοι
Joden
ανδρες
mannen
ευλαβεις
godvruchtige
απο
van
παντος
allen
εθνους
volken
των
-
υπο
dergenen, die onder
τον
-
ουρανον
den hemel

En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van allen volke dergenen, die onder den hemel zijn.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!