Handelingen 2:7

SVEn zij ontzetten zich allen, en verwonderden zich, zeggende tot elkander: Ziet, zijn niet alle dezen, die daar spreken, Galileers?
Steph εξισταντο δε παντεσ και εθαυμαζον λεγοντες προσ αλληλουσ ουκ ιδου παντεσ ουτοι εισιν οι λαλουντες γαλιλαιοι
Trans.existanto de pantes̱ kai ethaumazon legontes pros̱ allēlous̱ ouk idou pantes̱ outoi eisin oi lalountes galilaioi

Algemeen

Zie ook: Galilea

Aantekeningen

En zij ontzetten zich allen, en verwonderden zich, zeggende tot elkander: Ziet, zijn niet alle dezen, die daar spreken, Galileërs?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εξισταντο
zij ontzetten zich

-
δε
En
παντες
allen
και
en
εθαυμαζον
verwonderden zich

-
λεγοντες
zeggende

-
προς
tot
αλληλους
elkander
ουκ
niet
ιδου
Ziet

-
παντες
alle
ουτοι
dezen
εισιν
zijn

-
οι
die
λαλουντες
daar spreken

-
γαλιλαιοι
Galiléërs

En zij ontzetten zich allen, en verwonderden zich, zeggende tot elkander: Ziet, zijn niet alle dezen, die daar spreken, Galileërs?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!