Handelingen 2:9

SVParthers, en Meders, en Elamieten, en de inwoners zijn van Mesopotamie, en Judea, en Cappadocie, Pontus en Azie.
Steph παρθοι και μηδοι και ελαμιται και οι κατοικουντες την μεσοποταμιαν ιουδαιαν τε και καππαδοκιαν ποντον και την ασιαν
Trans.parthoi kai mēdoi kai elamitai kai oi katoikountes tēn mesopotamian ioudaian te kai kappadokian ponton kai tēn asian

Algemeen

Zie ook: Anatolië, Klein-Azië, Cappadocia, Elam (land), Judea, Medië, Mesopotamië, Parthen, Pontus

PrikkelTongen


Aantekeningen

Parthers, en Meders, en Elamieten, en de inwoners zijn van Mesopotamië, en Judea, en Cappadocie, Pontus en Azië.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

παρθοι
Parthers
και
en
μηδοι
Méders
και
en
ελαμιται
Elamieten
και
en
οι
-
κατοικουντες
de inwoners zijn

-
την
-
μεσοποταμιαν
van Mesopotámië
ιουδαιαν
Judéa
τε
en
και
en
καππαδοκιαν
Cappadócië
ποντον
Pontus
και
en
την
-
ασιαν
Azië

Parthers, en Meders, en Elamieten, en de inwoners zijn van Mesopotamië, en Judea, en Cappadocië, Pontus en Azië.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!