Handelingen 3:12

SVEn Petrus, [dat] ziende, antwoordde tot het volk: Gij Israelietische mannen, wat verwondert gij u over dit, of wat ziet gij [zo] sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid dezen hadden doen wandelen?
Steph ιδων δε πετρος απεκρινατο προς τον λαον ανδρες ισραηλιται τι θαυμαζετε επι τουτω η ημιν τι ατενιζετε ως ιδια δυναμει η ευσεβεια πεποιηκοσιν του περιπατειν αυτον
Trans.idōn de petros apekrinato pros ton laon andres israēlitai ti thaumazete epi toutō ē ēmin ti atenizete ōs idia dynamei ē eusebeia pepoiēkosin tou peripatein auton

Algemeen

Zie ook: Petrus

Aantekeningen

En Petrus, [dat] ziende, antwoordde tot het volk: Gij Israelietische mannen, wat verwondert gij u over dit, of wat ziet gij [zo] sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid dezen hadden doen wandelen?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ιδων
ziende

-
δε
En
πετρος
Petrus
απεκρινατο
antwoordde

-
προς
tot
τον
-
λαον
het volk
ανδρες
mannen
ισραηλιται
Gij Israëlitische
τι
wat
θαυμαζετε
verwondert gij

-
επι
over
τουτω
dit
η
of
ημιν
op ons
τι
wat
ατενιζετε
ziet gij sterk

-
ως
alsof
ιδια
wij door onze eigen
δυναμει
kracht
η
of
ευσεβεια
godzaligheid
πεποιηκοσιν
hadden doen

-
του
-
περιπατειν
wandelen

-
αυτον
dezen

En Petrus, [dat] ziende, antwoordde tot het volk: Gij Israelietische mannen, wat verwondert gij u over dit, of wat ziet gij [zo] sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid dezen hadden doen wandelen?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!