Handelingen 3:13

SVDe God Abrahams, en Izaks, en Jakobs, de God onzer vaderen, heeft Zijn Kind Jezus verheerlijkt, Welken gij overgeleverd hebt, en hebt Hem verloochend, voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde, dat men [Hem] zoude loslaten.
Steph ο θεος αβρααμ και ισαακ και ιακωβ ο θεος των πατερων ημων εδοξασεν τον παιδα αυτου ιησουν ον υμεις παρεδωκατε και ηρνησασθε αυτον κατα προσωπον πιλατου κριναντος εκεινου απολυειν
Trans.o theos abraam kai isaak kai iakōb o theos tōn paterōn ēmōn edoxasen ton paida autou iēsoun on ymeis paredōkate kai ērnēsasthe auton kata prosōpon pilatou krinantos ekeinou apolyein

Algemeen

Zie ook: Aangezicht, Gelaat, Abraham, Izaak, Izak, Jakob, Jezus Christus, Pontius Pilatus
Mattheus 27:20, Markus 15:11, Lukas 23:18, Johannes 18:40

Aantekeningen

De God Abrahams, en Izaks, en Jakobs, de God onzer vaderen, heeft Zijn Kind Jezus verheerlijkt, Welken gij overgeleverd hebt, en hebt Hem verloochend, voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde, dat men [Hem] zoude loslaten.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
-
θεος
De God
αβρααμ
Abrahams
και
en
ισαακ
Izaks
και
en
ιακωβ
Jakobs
ο
-
θεος
de God
των
-
πατερων
vaderen
ημων
onzer
εδοξασεν
verheerlijkt

-
τον
-
παιδα
Kind
αυτου
heeft Zijn
ιησουν
Jezus
ον
Welken
υμεις
gij
μεν
-
παρεδωκατε
overgeleverd hebt

-
και
en
ηρνησασθε
verloochend

-
αυτον
hebt Hem
κατα
voor
προσωπον
het aangezicht
πιλατου
van Pilatus
κριναντος
oordeelde

-
εκεινου
als hij
απολυειν
dat men zoude loslaten

-

De God Abrahams, en Izaks, en Jakobs, de God onzer vaderen, heeft Zijn Kind Jezus verheerlijkt, Welken gij overgeleverd hebt, en hebt Hem verloochend, voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde, dat men [Hem] zoude loslaten.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!