Handelingen 3:14

SVMaar gij hebt den Heilige en Rechtvaardige verloochend, en hebt begeerd, dat u een man, die een doodslager was, zou geschonken worden;
Steph υμεις δε τον αγιον και δικαιον ηρνησασθε και ητησασθε ανδρα φονεα χαρισθηναι υμιν
Trans.ymeis de ton agion kai dikaion ērnēsasthe kai ētēsasthe andra phonea charisthēnai ymin

Algemeen

Zie ook: Moordenaar, Rechtvaardigheid

Aantekeningen

Maar gij hebt den Heilige en Rechtvaardige verloochend, en hebt begeerd, dat u een man, die een doodslager was, zou geschonken worden;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

υμεις
gij
δε
Maar
τον
-
αγιον
hebt den Heilige
και
en
δικαιον
Rechtvaardige
ηρνησασθε
verloochend

-
και
en
ητησασθε
hebt begeerd

-
ανδρα
een man
φονεα
die een doodslager
χαρισθηναι
was, zou geschonken worden

-
υμιν
dat

Maar gij hebt den Heilige en Rechtvaardige verloochend, en hebt begeerd, dat u een man, die een doodslager was, zou geschonken worden;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!