Handelingen 3:19

SVBetert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren,
Steph μετανοησατε ουν και επιστρεψατε εις το εξαλειφθηναι υμων τας αμαρτιας
Trans.metanoēsate oun kai epistrepsate eis to exaleiphthēnai ymōn tas amartias

Algemeen

Zie ook: Aangezicht, Gelaat, Bekering, Zonde
Handelingen 2:38

Aantekeningen

Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren,


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μετανοησατε
Betert

-
ουν
dan
και
en
επιστρεψατε
bekeert

-
εις
opdat
το
-
εξαλειφθηναι
mogen uitgewist worden

-
υμων
uw
τας
-
αμαρτιας
zonden
οπως
wanneer
αν
zullen gekomen zijn
ελθωσιν
-

-
καιροι
de tijden
αναψυξεως
der verkoeling
απο
van
προσωπου
het aangezicht
του
-
κυριου
des Heeren

Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren,

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!