Handelingen 3:23

SVEn het zal geschieden, dat alle ziel, die dezen Profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit den volke.
Steph εσται δε πασα ψυχη ητις αν μη ακουση του προφητου εκεινου εξολοθρευθησεται εκ του λαου
Trans.estai de pasa psychē ētis an mē akousē tou prophētou ekeinou exolothreuthēsetai ek tou laou

Algemeen

Zie ook: Messias (profetie OT), Ziel
Leviticus 23:29, Deuteronomium 18:19

Aantekeningen

En het zal geschieden, dat alle ziel, die dezen Profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit den volke.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εσται
het zal geschieden

-
δε
En
πασα
dat alle
ψυχη
ziel
ητις
die
εαν
-
μη
niet
ακουση
gehoord hebben

-

του

de

προφητου
Profeet
εκεινου
dezen
εξολοθρευθησεται
uitgeroeid zal worden

-
εκ
uit

του

den

λαου

volke


En het zal geschieden, dat alle ziel, die dezen Profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit den volke.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!