Handelingen 3:25

SVGijlieden zijt kinderen der profeten, en des verbonds, hetwelk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham: En in uw zade zullen alle geslachten der aarde gezegend worden.
Steph υμεις εστε υιοι των προφητων και της διαθηκης ης διεθετο ο θεος προς τους πατερας ημων λεγων προς αβρααμ και τω σπερματι σου ενευλογηθησονται πασαι αι πατριαι της γης
Trans.ymeis este yioi tōn prophētōn kai tēs diathēkēs ēs dietheto o theos pros tous pateras ēmōn legōn pros abraam kai tō spermati sou eneulogēthēsontai pasai ai patriai tēs gēs

Algemeen

Zie ook: Abraham
Genesis 22:18, Galaten 3:8

Aantekeningen

Gijlieden zijt kinderen der profeten, en des verbonds, hetwelk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham: En in uw zade zullen alle geslachten der aarde gezegend worden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

υμεις
Gijlieden
εστε
zijt

-
υιοι
kinderen
των
-
προφητων
der profeten
και
en
της
-
διαθηκης
des verbonds
ης
hetwelk
διεθετο
opgericht heeft

-
ο
-
θεος
God
προς
tot
τους
-
πατερας
vaderen
ημων
onze
λεγων
zeggende

-
προς
met
αβρααμ
Abraham
και
En
εν
-
τω
-
σπερματι
zade
σου
in uw
ενευλογηθησονται
gezegend worden

-
πασαι
zullen alle
αι
-
πατριαι
geslachten
της
-
γης
der aarde

Gijlieden zijt kinderen der profeten, en des verbonds, hetwelk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham: En in uw zade zullen alle geslachten der aarde gezegend worden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!