Handelingen 3:26

SVGod, opgewekt hebbende Zijn Kind Jezus, heeft Denzelven eerst tot u gezonden, dat Hij ulieden zegenen zou, daarin dat Hij een iegelijk [van u] afkere van uw boosheden.
Steph υμιν πρωτον ο θεος αναστησασ τον παιδα αυτου ιησουν απεστειλεν αυτον ευλογουντα υμας εν τω αποστρεφειν εκαστον απο των πονηριων υμων
Trans.ymin prōton o theos anastēsas̱ ton paida autou iēsoun apesteilen auton eulogounta ymas en tō apostrephein ekaston apo tōn ponēriōn ymōn

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus

Aantekeningen

God, opgewekt hebbende Zijn Kind Jezus, heeft Denzelven eerst tot u gezonden, dat Hij ulieden zegenen zou, daarin dat Hij een iegelijk [van u] afkere van uw boosheden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

υμιν
tot
πρωτον
eerst
ο
-
θεος
God
αναστησας
opgewekt hebbende

-
τον
-
παιδα
Kind
αυτου
Zijn
ιησουν
Jezus
απεστειλεν
gezonden

-
αυτον
heeft Denzelven
ευλογουντα
zegenen zou

-
υμας
dat Hij ulieden
εν
daarin
τω
-
αποστρεφειν
afkere

-
εκαστον
dat Hij een iegelijk
απο
van
των
-
πονηριων
uw boosheden
υμων
-

God, opgewekt hebbende Zijn Kind Jezus, heeft Denzelven eerst tot u gezonden, dat Hij ulieden zegenen zou, daarin dat Hij een iegelijk [van u] afkere van uw boosheden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!