Handelingen 4:7

SVEn als zij hen in het midden gesteld hadden, vraagden zij: Door wat kracht, of door wat naam hebt gijlieden dit gedaan?
Steph και στησαντες αυτους εν τω μεσω επυνθανοντο εν ποια δυναμει η εν ποιω ονοματι εποιησατε τουτο υμεις
Trans.kai stēsantes autous en tō mesō epynthanonto en poia dynamei ē en poiō onomati epoiēsate touto ymeis

Algemeen

Zie ook: Exodus 2:14, Mattheus 21:23, Handelingen 7:27

Aantekeningen

En als zij hen in het midden gesteld hadden, vraagden zij: Door wat kracht, of door wat naam hebt gijlieden dit gedaan?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
στησαντες
gesteld hadden

-
αυτους
als zij hen
εν
in
μεσω
het midden
επυνθανοντο
vraagden zij

-
εν
door
ποια
wat
δυναμει
kracht
η
of
εν
Door
ποιω
wat
ονοματι
naam
εποιησατε
gedaan

-
τουτο
dit
υμεις
hebt gijlieden

En als zij hen in het midden gesteld hadden, vraagden zij: Door wat kracht, of door wat naam hebt gijlieden dit gedaan?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!