Handelingen 5:10

SVEn zij viel terstond neder voor zijn voeten, en gaf den geest. En de jongelingen ingekomen zijnde, vonden haar dood en droegen [ze] uit, en begroeven [haar] bij haar man.
Steph επεσεν δε παραχρημα παρα τους ποδας αυτου και εξεψυξεν εισελθοντες δε οι νεανισκοι ευρον αυτην νεκραν και εξενεγκαντες εθαψαν προς τον ανδρα αυτης
Trans.epesen de parachrēma para tous podas autou kai exepsyxen eiselthontes de oi neaniskoi euron autēn nekran kai exenenkantes ethapsan pros ton andra autēs

Algemeen

Zie ook: Begrafenis, Saffira, Sterven, Overlijden

Aantekeningen

En zij viel terstond neder voor zijn voeten, en gaf den geest.
En de jongelingen ingekomen zijnde, vonden haar dood en droegen [ze] uit, en begroeven [haar] bij haar man.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

επεσεν
zij viel

-
δε
En
παραχρημα
terstond
παρα
neder voor
τους
-
ποδας
voeten
αυτου
zijn
και
en
εξεψυξεν
gaf den geest

-
εισελθοντες
ingekomen zijnde

-
δε
En
οι
-
νεανισκοι
de jongelingen
ευρον
vonden

-
αυτην
haar
νεκραν
dood
και
en
εξενεγκαντες
droegen uit

-
εθαψαν
en begroeven

-
προς
bij
τον
-
ανδρα
man
αυτης
haar

En zij viel terstond neder voor zijn voeten, en gaf den geest.
En de jongelingen ingekomen zijnde, vonden haar dood en droegen [ze] uit, en begroeven [haar] bij haar man.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!