Handelingen 5:16

SVEn ook de menigte uit de omliggende steden kwamen gezamenlijk te Jeruzalem, brengende kranken, en die van onreine geesten gekweld waren; welke allen genezen werden.
Steph συνηρχετο δε και το πληθος των περιξ πολεων εισ ιερουσαλημ φεροντες ασθενεις και οχλουμενους υπο πνευματων ακαθαρτων οιτινες εθεραπευοντο απαντες
Trans.synērcheto de kai to plēthos tōn perix poleōn eis̱ ierousalēm pherontes astheneis kai ochloumenous ypo pneumatōn akathartōn oitines etherapeuonto apantes

Algemeen

Zie ook: Demonen, Exorcisme, Genezing, Jeruzalem
Markus 16:17, Handelingen 8:7, Handelingen 16:18, Handelingen 19:12

Aantekeningen

En ook de menigte uit de omliggende steden kwamen gezamenlijk te Jeruzalem, brengende kranken, en die van onreine geesten gekweld waren; welke allen genezen werden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

συνηρχετο
kwam gezamenlijk

-
δε
En
και
ook
το
-
πληθος
de menigte
των
-
περιξ
uit de omliggende
πολεων
steden
εις
te
ιερουσαλημ
Jeruzalem
φεροντες
brengende

-
ασθενεις
kranken
και
en
οχλουμενους
gekweld waren

-
υπο
die van
πνευματων
geesten
ακαθαρτων
onreine
οιτινες
welke
εθεραπευοντο
genezen werden

-
απαντες
allen

En ook de menigte uit de omliggende steden kwamen gezamenlijk te Jeruzalem, brengende kranken, en die van onreine geesten gekweld waren; welke allen genezen werden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!