Handelingen 5:17

SVEn de hogepriester stond op, en allen, die met hem waren (welke was de sekte der Sadduceen), en werden vervuld met nijdigheid.
Steph αναστας δε ο αρχιερευς και παντες οι συν αυτω η ουσα αιρεσις των σαδδουκαιων επλησθησαν ζηλου
Trans.anastas de o archiereus kai pantes oi syn autō ē ousa airesis tōn saddoukaiōn eplēsthēsan zēlou

Algemeen

Zie ook: Hogepriester, Sadduceeen, Sekte

Aantekeningen

En de hogepriester stond op, en allen, die met hem waren (welke was de sekte der Sadduceeën), en werden vervuld met nijdigheid.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αναστας
stond op

-
δε
En
ο
waren (welke
αρχιερευς
de hogepriester
και
en
παντες
allen
οι
-
συν
die met
αυτω
hem
η
-
ουσα
was

-
αιρεσις
de sekte
των
-
σαδδουκαιων
der Sadduceën
επλησθησαν
en werden vervuld

-
ζηλου
met nijdigheid

En de hogepriester stond op, en allen, die met hem waren (welke was de sekte der Sadduceeën), en werden vervuld met nijdigheid.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!