Handelingen 5:2

SVEn onttrok van den prijs, ook met medeweten zijner vrouw; en bracht een zeker deel, en legde [dat] aan de voeten der apostelen.
Steph και ενοσφισατο απο της τιμης συνειδυιασ και της γυναικος αυτου και ενεγκας μερος τι παρα τους ποδας των αποστολων εθηκεν
Trans.kai enosphisato apo tēs timēs syneidyias̱ kai tēs gynaikos autou kai enenkas meros ti para tous podas tōn apostolōn ethēken

Algemeen

Zie ook: Apostelen

Aantekeningen

En onttrok van den prijs, ook met medeweten zijner vrouw; en bracht een zeker deel, en legde [dat] aan de voeten der apostelen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ενοσφισατο
onttrok

-
απο
van
της
-
τιμης
den prijs
συνειδυιας
met medeweten

-
και
ook
της
-
γυναικος
vrouw
αυτου
zijner
και
en
ενεγκας
bracht

-
μερος
deel
τι
een zeker
παρα
aan
τους
-
ποδας
de voeten
των
-
αποστολων
der apostelen
εθηκεν
en legde

-

En onttrok van den prijs, ook met medeweten zijner vrouw; en bracht een zeker deel, en legde [dat] aan de voeten der apostelen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!