Handelingen 5:25

SVEn er kwam een, en boodschapte hun, zeggende: Ziet, de mannen, die gij in de gevangenis gezet hebt, staan in den tempel, en leren het volk.
Steph παραγενομενος δε τις απηγγειλεν αυτοις λεγων οτι ιδου οι ανδρες ους εθεσθε εν τη φυλακη εισιν εν τω ιερω εστωτες και διδασκοντες τον λαον
Trans.paragenomenos de tis apēngeilen autois legōn oti idou oi andres ous ethesthe en tē phylakē eisin en tō ierō estōtes kai didaskontes ton laon

Algemeen

Zie ook: Gevangenis, Tempel (Herodes, 3de)

Aantekeningen

En er kwam een, en boodschapte hun, zeggende: Ziet, de mannen, die gij in de gevangenis gezet hebt, staan in den tempel, en leren het volk.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

παραγενομενος
En er kwam

-
δε
en
τις
een
απηγγειλεν
boodschapte

-
αυτοις
hun
οτι
-
ιδου
Ziet

-
οι
-
ανδρες
de mannen
ους
die
εθεσθε
gezet hebt

-
εν
gij in
τη
-
φυλακη
de gevangenis
εισιν
staan

-
εν
in
τω
-
ιερω
den tempel
εστωτες
-

-
και
en
διδασκοντες
leren

-
τον
-
λαον
het volk

En er kwam een, en boodschapte hun, zeggende: Ziet, de mannen, die gij in de gevangenis gezet hebt, staan in den tempel, en leren het volk.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!