Handelingen 5:3

SVEn Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, dat gij den Heiligen Geest liegen zoudt, en onttrekken van den prijs des lands?
Steph ειπεν δε πετρος ανανια διατι επληρωσεν ο σατανας την καρδιαν σου ψευσασθαι σε το πνευμα το αγιον και νοσφισασθαι απο της τιμης του χωριου
Trans.eipen de petros anania diati eplērōsen o satanas tēn kardian sou pseusasthai se to pneuma to agion kai nosphisasthai apo tēs timēs tou chōriou

Algemeen

Zie ook: Ananias (man v. Saffira), Hart (lichaamsdeel), Heilige Geest, Petrus, satan, Zonde tegen Heilige Geest

Aantekeningen

En Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, dat gij den Heiligen Geest liegen zoudt, en onttrekken van den prijs des lands?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπεν
zeide

-
δε
En
πετρος
Petrus
ανανια
Ananías
δια
-
τι
-
επληρωσεν
vervuld

-
ο
-
σατανας
heeft de satan
την
-
καρδιαν
hart
σου
uw
ψευσασθαι
liegen zoudt

-
σε
dat gij
το
-
πνευμα
Geest
το
-
αγιον
-
και
en
νοσφισασθαι
onttrekken

-
σε
-
απο
van
της
-
τιμης
den prijs
του
-
χωριου
des lands

En Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, dat gij den Heiligen Geest liegen zoudt, en onttrekken van den prijs des lands?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!