Handelingen 5:35

SVEn hij zeide tot hen: Gij Israelietische mannen, ziet voor u, wat gij doen zult aangaande deze mensen.
Steph ειπεν τε προς αυτους ανδρες ισραηλιται προσεχετε εαυτοις επι τοις ανθρωποις τουτοις τι μελλετε πρασσειν
Trans.eipen te pros autous andres israēlitai prosechete eautois epi tois anthrōpois toutois ti mellete prassein

Aantekeningen

En hij zeide tot hen: Gij Israëlitische mannen, ziet voor u, wat gij doen zult aangaande deze mensen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπεν
hij zeide

-
τε
En
προς
tot
αυτους
hen
ανδρες
mannen
ισραηλιται
Gij Israëlitische
προσεχετε
ziet

-
εαυτοις
voor
επι
aangaande
τοις
-
ανθρωποις
mensen
τουτοις
deze
τι
wat
μελλετε
zult

-
πρασσειν
gij doen

-

En hij zeide tot hen: Gij Israëlitische mannen, ziet voor u, wat gij doen zult aangaande deze mensen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!